دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

بایگانی بخش

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 193 | تعداد کل بازدید های مطالب: 28,874 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
دوشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ -

دومین جلسه هم اندیشی اعضای هیئت علمی پژوهشی

img_yw_news
سه شنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۶ -

اخذ مجوز پژوهشکده سلامت حواس پنج گانه از شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی کشور

img_yw_news
دوشنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۶ -

عضویت اعضاء هیئت علمی دانشگاه در مراکز تحقیقاتی غیردولتی

img_yw_news
دوشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۶ -

فرم ها

img_yw_news
دوشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۶ -

جلسه هم اندیشی اعضای هیات علمی پژوهشی

جلسه هم اندیشی

img_yw_news
چهارشنبه ۱۳ دی ۱۳۹۶ -

دکتر ناصر امینی

img_yw_news
چهارشنبه ۱۳ دی ۱۳۹۶ -

دکتر عاطفه طالبی

img_yw_news
چهارشنبه ۱۳ دی ۱۳۹۶ -

دکتر شیما توکل

img_yw_news
چهارشنبه ۱۳ دی ۱۳۹۶ -

دکتر محمد پزشکی مدرس

img_yw_news
چهارشنبه ۱۳ دی ۱۳۹۶ -

دکتر ابوالفضل اکبری

img_yw_news
چهارشنبه ۱۳ دی ۱۳۹۶ -

دکتر سارا مینائیان

img_yw_news
چهارشنبه ۱۳ دی ۱۳۹۶ -

دکتر معصومه فلاح

img_yw_news
چهارشنبه ۱۳ دی ۱۳۹۶ -

دکتر راحله رودی

img_yw_news
چهارشنبه ۱۳ دی ۱۳۹۶ -

دکتر علیرضا میرزایی

img_yw_news
چهارشنبه ۱۳ دی ۱۳۹۶ -

دکتر مریم جالسی

img_yw_news
چهارشنبه ۱۳ دی ۱۳۹۶ -

دکتر آرش سروآزاد

img_yw_news
چهارشنبه ۱۳ دی ۱۳۹۶ -

دکتر سیدمحمد امینی

img_yw_news
چهارشنبه ۱۳ دی ۱۳۹۶ -

دکتر کوثر باقرزاده

img_yw_news
چهارشنبه ۱۳ دی ۱۳۹۶ -

دکتر زهره باقر

img_yw_news
چهارشنبه ۱۳ دی ۱۳۹۶ -

دکتر فرشته گلاب

img_yw_news
چهارشنبه ۱۳ دی ۱۳۹۶ -

دکتر شبنم نجفی

img_yw_news
چهارشنبه ۱۳ دی ۱۳۹۶ -

دکتر آزاده متقی

img_yw_news
چهارشنبه ۱۳ دی ۱۳۹۶ -

دکتر مریم قراچه

img_yw_news
چهارشنبه ۱۳ دی ۱۳۹۶ -

دکتر سعید محمودیان

img_yw_news
چهارشنبه ۱۳ دی ۱۳۹۶ -

دکتر فهیمه رنجبر

صفحه 1 از 8    
اولین
قبلی
1