دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • صفحه اصلی
  • مراکز تحقیقاتی
  • مراکز توسعه پژوهش
  • آزمایشگاههای تحقیقاتی
  • معرفی پرسنل
  • هیئت علمی پژوهشیمصوب
غیر مصوب

بایگانی بخش

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 163 | تعداد کل بازدید های مطالب: 12,514 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
شنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۶ -

دکتر سید کامران کامروا

img_yw_news
شنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۶ -

اعضای هیئت علمی پژوهشی

img_yw_news
یکشنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۶ -

جلسه هم اندیشی در خصوص هسته های پژوهشی

img_yw_news
دوشنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۶ -

کارگاه آشنایی با شاخصهای ارزشیابی

img_yw_news
شنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۶ -

فراخوان جذب دستیار پژوهش

فراخوان برنامه جذب دستیار پژوهش در مراکز تحقیقاتی مشمولان طرح نیروی انسانی و نظام وظیفه ( نیمه دوم سال 96 )

img_yw_news
چهارشنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۶ -

راهنمای نگارش پایان نامه

img_yw_news
چهارشنبه ۵ مهر ۱۳۹۶ -

قابل توجه نمایندگان ارزشیابی مراکز تحقیقات

کارگاه ارزشیابی

img_yw_news
شنبه ۱۱ شهریور ۱۳۹۶ -

فرم های تبدیل وضعیت مراکز تحقیقاتی

img_yw_news
شنبه ۱۱ شهریور ۱۳۹۶ -

پژوهشکده تحقیقاتی

img_yw_news
شنبه ۱۱ شهریور ۱۳۹۶ -

تاسیس مراکز تحقیقاتی غیر دولتی

img_yw_news
شنبه ۱۱ شهریور ۱۳۹۶ -

تاسیس مراکز تحقیقاتی دولتی

img_yw_news
یکشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۶ -

مطالب آموزشی

img_yw_news
شنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۶ -

نتایج ارزشیابی مراکز توسعه

img_yw_news
شنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۶ -

دوره های آموزشی

img_yw_news
چهارشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۶ -

ترفیع اعضای هیات علمی

img_yw_news
چهارشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۶ -

ارتقای اعضای هیئت علمی

img_yw_news
یکشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۶ -

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

فراخوان گرانت های تحقیقاتی

فراخوان گرانت های تحقیقاتی

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

زمانبندی برنامه آموزشی

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

فراخوان سال ١٣٩٦

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

PCR

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

تماس با ما

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

غیر مصوب

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

مصوب

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

مدارک مورد نیاز معاونت پژوهشی

صفحه 1 از 7