دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
AWT IMAGE
AWT IMAGE
AWT IMAGE

بایگانی بخش

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 156 | تعداد کل بازدید های مطالب: 4,724 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


:: فرم های تبدیل وضعیت مراکز تحقیقاتی - ۱۳۹۶/۶/۱۱ -
:: پژوهشکده تحقیقاتی - ۱۳۹۶/۶/۱۱ -
:: تاسیس مراکز تحقیقاتی غیر دولتی - ۱۳۹۶/۶/۱۱ -
:: تاسیس مراکز تحقیقاتی دولتی - ۱۳۹۶/۶/۱۱ -
:: مطالب آموزشی - ۱۳۹۶/۵/۲۲ -
:: نتایج ارزشیابی مراکز توسعه - ۱۳۹۶/۵/۲۱ -
:: دوره های آموزشی - ۱۳۹۶/۵/۲۱ -
:: ترفیع اعضای هیات علمی - ۱۳۹۶/۵/۴ -
:: ارتقای اعضای هیئت علمی - ۱۳۹۶/۵/۴ -
:: - ۱۳۹۶/۳/۲۸ -
:: زمانبندی برنامه آموزشی - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: فراخوان سال ١٣٩٦ - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: مراکز تحقیقاتی - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: فرمهای فارغ التحصیلی - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: PCR - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: تماس با ما - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: غیر مصوب - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: مصوب - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: مدارک مورد نیاز معاونت پژوهشی - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: کلیات برنامه - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: برنامه ملی ثبت بیماریها - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: فرمت تهیه پروپوزال - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: Google Scholar Citation - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: فراخوان سال 1394 - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: وابسته به مراکز - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: مستقل از مراکز - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: صفحه اصلی - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: سرفصل دروس - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: برنامه جذب دستیاران پژوهشی - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: مدارک مورد نیاز معاونت آموزشی - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: راهنمای دانشجو - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: هسته های پژوهش - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: روند تصویب پروپوزال - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: فرایند جذب اعضای هیات علمی - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: فراخوان سال ١٣٩٣ - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: فرخوان سال 1393 - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: فراخوان - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: عملکرد - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: فراخوان - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: مراکز تحقیقاتی واجد آزمایشگاه - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: دستورالعملها - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: نمودارها - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: امور رفاهی دانشجویان - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: فرمها - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: ارزشیابی مراکز تحقیقات - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: فرمها - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: فرم مشاوره مرکز توسعه بالینی - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: میزکار - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: دستورالعمل تاسیس مرکز توسعه بالینی - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: معرفی دوره - ۱۳۹۶/۳/۱ -
صفحه 1 از 4 -    برو به صفحه 1, 2, 3, 4  بعدی