دفتر هماهنگی مراکز تحقیقاتی

آقای دکتر مرتضی ناصربخت
پست سازمانیمدیر دفتر هماهنگی مراکز تحقیقاتی
نشانی محل کاربزرگراه شهید همت، بین بزرگراه های شهید چمران و شهید شیخ فضل الله نوری، دانشگاه علوم پزشکی ایران، ستاد مرکزی، طبقه پنجم
آخرین بروزرسانی۱۳۹۷/۲/۲۷

[ برگشت به فهرست افراد ]