دفتر هماهنگی مراکز تحقیقاتی- [اخبار پایگاه]
تاسیس مرکز توسعه تحقیقات بالینی

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۹/۱۷ | 

بر اساس مجوز شماره 3774/د/700 مورخ 09/09/1395 مقام محترم معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی با تاسیس مرکز توسعه تحقیقات بالینی مرکز آموزشی درمانی حضرت علی اصغر (ع) موافقت بعمل آمد.

لازم به ذکر است این مرکز، چهارمین مرکز توسعه پژوهش مصوب دانشگاه میباشد.

نشانی مطلب در وبگاه دفتر هماهنگی مراکز تحقیقاتی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=73.30073.33654.fa
برگشت به اصل مطلب