دفتر هماهنگی مراکز تحقیقاتی- [اخبار پایگاه]
خانم دکتر معصومه فلاح

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۱۰/۸ | 
در راستای اجرای دستورالعمل آیین نامه تسهیلات آموزشی، پژوهشی و رفاهی ویژه استعدادهای درخشان، از طرف معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بر اساس شاخص‌های سوابق پژوهشی شامل مقالات بین المللی ، سخنرانی در همایش های داخلی و خارجی و فعالیت های پژوهشی ، معصومه فلاح دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی مرکز تحقیقات گوش ، گلو ، بینی و سر و گردن به عنوان دانشجوی پژوهشگر برتر انتخاب گردید.
دکتر فلاح که از دانشجویان دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه نیز می باشد، در گفتگو با روابط عمومی در مورد انتخابش بعنوان پژوهشگر برتر گفت: مساعدتهای مادی و معنوی، علمی، پژوهشی، فرهنگی از خلاقیت های استعداد های برتر و بسترسازی جهت ارتقاء کیفی دستاوردهای آنان موجب افزایش اشتیاق نخبگان و سرآمدان در تولید علم ، و فناوری گردیده که نتیجه آن سرعت بخشیدن به رشد و توسعه علمی کشور خواهد بود.
وی دراین راستا ضمن سپاس  فراوان از راهنمایی ‌ها و زحمات اساتید دانشگاه  و گروه گوش ، گلو ، بینی و سر و گردن گفت :  از جناب آقای دکتر فرهادی رییس محترم مرکز تحقیقات گوش ، گلو ، بینی و سر و گردن و نیز جناب آقای دکتر کامروا مدیر محترم دفتر هماهنگی مراکز تحقیقاتی دانشگاه که از ابتدای راه و در طی تمامی مراحل با هدایت و حمایت‌های بی دریغشان یاری‌ام نمودند، تشکر  می نمایم.
نشانی مطلب در وبگاه دفتر هماهنگی مراکز تحقیقاتی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=73.30073.34257.fa
برگشت به اصل مطلب