دفتر هماهنگی مراکز تحقیقاتی- [اخبار پایگاه]
اعلام نتایج ارزشیابی پژوهشی مراکز تحقیقات در سال 1394

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۱۱/۱۹ | 

با توجه به تغییر شاخص های ارزشیابی پژوهشی در سال 1394، به منظور رفع ابهام احتمالی در نحوه عملکرد جهت انجام این فرایند مهم، در روزهای آتی جلسه ای با حضور تیم ارزشیابی ستادی مستقر در وزارت متبوع برگزار می شود که متعاقباً زمان و محل برگزاری جلسه مذکور از طریق اتوماسیون اداری اطلاع رسانی خواهد گردید.

 دستورالعمل ارزشیابی فعالیت های پژوهشی مراکز تحقیقات علوم پزشکی سال 1394

 امتیاز ارزشیابی و نمره Z سال 1394 مراکز تحقیقاتی دارای ردیف مستقل بودجه بالینی

 رتبه بندی مراکز تحقیقاتی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ایران در ارزشیابی سال 1394

نشانی مطلب در وبگاه دفتر هماهنگی مراکز تحقیقاتی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=73.30073.35713.fa
برگشت به اصل مطلب