دفتر هماهنگی مراکز تحقیقاتی- [اخبار پایگاه]
دکتری تخصصی پژوهشی

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۱۱/۳۰ | 
پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی و دکتری تخصصی پژوهشی (PhD by Research) وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سال 96
جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر از تاریخ 26/11/95 لغایت 30/11/95 به آدرس سایت زیر مراجعه نمایید:
نشانی مطلب در وبگاه دفتر هماهنگی مراکز تحقیقاتی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=73.30073.36086.fa
برگشت به اصل مطلب