دفتر هماهنگی مراکز تحقیقاتی- مصوب
مصوب

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

مجتمع آموزشی درمانی حضرت رسول اکرم (ص)


آدرس: خیابان ستارخان، خیابان نیایش، نبش خیابان مقصودی 
تلفن مرکز توسعه بالینی: 66554785

AWT IMAGE

مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی فیروزگر

آدرس: خیابان کریمخان زند، خیابان به آفرین

تلفن مرکز توسعه بالینی: 82141743   

 AWT IMAGE

 مرکز آموزشی درمانی شهید اکبرآبادی

آدرس: خیابان مولوی، ایستگاه باغ فردوس

تلفن مرکز توسعه بالینی: 55632277 داخلی 282

 AWT IMAGE
مرکز آموزشی درمانی حضرت علی اصغر(ع)

آدرس:بزرگراه آیت ا.. مدرس -خیابان شهید وحید دستگردی (ظفر سابق)   

AWT IMAGE
نشانی مطلب در وبگاه دفتر هماهنگی مراکز تحقیقاتی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=73.9459.48914.fa
برگشت به اصل مطلب