پژوهشکده ایمونولوژی و بیماری های عفونی

Institute of Immunology & Infectious disease

مرکز تحقیقات ایمونولوژی

Immunology Research Center

آدرس: خیابان ستارخان، خیابان نیایش، مجتمع آموزشی پژوهشی درمانی حضرت رسول اکرم(ص)،ساختمان شماره ۳، طبقه سوم 

تلفن۶۴۳۵۲۶۵۹ :

پست الکترونیک  imresearch.centeriums.ac.ir

مرکز تحقیقات بیماری های عفونی اطفال

Pediatric Infectious Diseases Research Center 

آدرس: خیابان ستارخان، خیابان نیایش، مجتمع آموزشی پژوهشی درمانی حضرت رسول اکرم(ص)،ساختمان شماره ۳، طبقه سوم 

تلفن: ۶۴۳۵۲۱۳۶ 

پست الکترونیکcpidir@gmail.com

مرکز تحقیقات مقاومت های میکروبی

Anti-microbial Resistance Research Center

آدرسخیابان ستارخان، خیابان نیایش، مجتمع آموزشی پژوهشی درمانی حضرت رسول اکرم(ص)،ساختمان شماره ۳، طبقه سوم 

تلفن: ۶۴۳۵۲۳۹۷ 

پست الکترونیک: arrc.iums@yahoo.com

پژوهشکده غدد درون ریز و متابولیسم

Institute of Endocrinology & Metabolism

 

مرکز تحقیقات غدد درون ریز و متابولیسم

 Endocrinology and Metabolism Research Center

آدرس: میدان ولیعصر، خیابان کریمخان زند، خیابان به آفرین، خیابان ولدی، کوچه فیروزگر، جنب اورژانس بیمارستان فیروزگر، طبقه سوم

تلفن: 86036062

پست الکترونیکiemiums.ac.ir:

مرکز تحقیقات پیشگیری از بیماریهای قلب و عروق

Research center for prevention of cardiovascular disease

آدرس: میدان ولیعصر، خیابان کریمخان، خیابان به آفرین، بیمارستان فیروزگر، طبقه چهارم

تلفن: ۸۶۰۳۶۰۶۴

پست الکترونیک: rcpcd@iums.ac.ir

مرکز تحقیقات رشد و نمو کودکان 

 Grow and Development of children Research Center

آدرس: میدان ولیعصر، خیابان کریمخان، خیابان به آفرین، بیمارستان فیروزگر، طبقه چهارم

تلفن: ۸۶۰۳۶۰۶۴

پست الکترونیکgdcrc@iums.ac.ir

پژوهشکده  سلامت حواس پنج گانه

Institute of Five Senses

 

مرکز تحقیقات گوش، گلو، بینی و سر و گردن

ENT and Head & Neck Research Center

آدرس: میدان توحید، خیابان ستارخان، بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص)

تلفن: ۶۶۵۵۲۸۲۸

پست الکترونیک5senses.iranuniversity@gmail.com

 

مرکز تحقیقات چشم

  Eye Research Center

آدرس: میدان توحید، خیابان ستارخان، بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص)

تلفن: ۶۶۵۵۸۸۱۱

پست الکترونیک: Iraneyeresaerch@iums.ac.ir

مرکز تحقیقات قاعده جمجمه

Skull Base Research Center 

آدرس: میدان توحید، خیابان ستارخان، بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص)، طبقه دوم

تلفن: ۶۶۵۰۴۲۹۴

پست الکترونیک: sbresearchcenter@gmail.com

پژوهشکده پیشگیری از آسیب های اجتماعی

Psychosocial Health Research Institute

 
مرکز تحقیقات طب پیشگیری و سلامت جمعیت
Preventive Medicine and Public Health Research Center 
آدرس: بزرگراه شهید همت، بین بزرگراه های شیخ فضل اله نوری و شهید چمران، دانشکده پزشکی 
تلفن: ۸۶۷۰۳۴۶۱
پست الکترونیک: pmph iums.ac.ir 

مرکز تحقیقات بهداشت روان
Mental Health Research Center
آدرس: خیابان ستارخان، خیابان نیایش، خیابان شهید منصوری، پلاک ۲، انستیتو روانپزشکی تهران، طبقه اول
تلفن: ۶۶۵۰۶۸۶۲

پست الکترونیک: mhrc@iums.ac.ir

مرکز تحقیقات اعتیاد و رفتار پرخطر
Addicition & Highrisk Behaviors Research Center
آدرس: کیلومتر ۷ جاده مخصوص کرج، قبل از کمربندی آزادگان، فرعی جنب پمپ بنزین، پشت پارکینگ شهید تندگویان
تلفن: ۴۴۵۰۳۳۹۵

پست الکترونیک: recarb@iums.ac.ir

پژوهشکده  مدیریت سلامت
Health Management Research Institute 

مرکز تحقیقات مدیریت بیمارستانی 
Management Research Center Hospital 
آدرس: خیابان ولیعصر، خیابان رشید یاسمی، پلاک ۶، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
تلفن: 88191708

پست الکترونیک: info@hmrc.ir

مرکز تحقیقات علوم مدیریت و اقتصاد سلامت 
Health Management and Economics Research Center
آدرس: خیابان ولیعصر، خیابان رشید یاسمی، پلاک ۶، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
تلفن: ۸۸۶۷۱۶۱۵
پست الکترونیک  hmeiums.ac.ir

مرکز تحقیقات مدیریت اورژانس 
 Emergency Management Research Center
آدرس: خیابان ولیعصر، خیابان رشید یاسمی، پلاک ۶، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
تلفن: 8819170- 88671144

پست الکترونیک: emmrc@iums.ac.ir

مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و مامایی

Nursing and Midwifery Care Research Center 

آدرس: خیابان ولیعصر، بالاتر از میدان ونک، خیابان شهید یاسمی، روبروی بیمارستان خاتم الانبیا

تلفن: 43651116

پست الکترونیک nmcrciums.ac.ir

موسسه مطالعات تاریخ پزشکی، طب ایرانی و مکمل

Research Institute for Islamic & Complementary Medicine

آدرس: خیابان جمهوری اسلامی، خیابان لاله زار شمالی، کوچه پیرنیا، پلاک ۹

تلفن: ۵۵۶۳۹۶۶۶

پست الکترونیک:imhicmriums.ac.ir 

 

مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی

Cellular and Molecular Research Center

آدرس: بزرگراه شهید همت، بین بزرگراه های شیخ فضل اله نوری و شهید چمران، دانشکده پیراپزشکی 

تلفن: ۸۸۶۲۲۵۷۸ داخلی ۴۷۲۰ 

پست الکترونیک: mcrc.iums.ac.ir@gmail.com

مرکز تحقیقات علوم داروئی رازی

Razi Drug Research Center

آدرس: بزرگراه شهید همت، بین بزرگراه شهید همت، بین بزرگراه های شیخ فضل اله نوری و شهید چمران، دانشکده پزشکی 

تلفن: ۸۶۷۰۳۱۱۸

پست الکترونیکrdrc.contactiums.ac.ir

مرکز تحقیقات فیزیولوژی

Physiology Research Center

آدرس: بزرگراه شهید همت، بین بزرگراه های شیخ فضل اله نوری و شهید چمران، دانشکده پزشکی 

تلفن: ۸۶۷۰۴۷۷۱

پست الکترونیک: phrc@iums.ac.ir

مرکز تحقیقات آسیب شناسی سرطان

Oncopathology Research Center

آدرس: بزرگراه شهید همت، بین بزرگراه های شیخ فضل اله نوری و شهید چمران، دانشکده پزشکی، طبقه اول 

تلفن: ۸۶۷۰۳۲۱۲

پست الکترونیک: oprc@iums.ac.ir

مرکز تحقیقات جراحی های کم تهاجمی

Minimally Invasive Surgery Research Center

آدرس: خیابان ستارخان، خیابان نیایش، خیابان شهید منصوری، ضلع جنوبی بیمارستان رسول (ص)، مرکز آموزش جراحی های درون بینی

تلفن: ۶۶۵۵۵3۴۷

پست الکترونیک: mis.research88@gmail.com

مرکز تحقیقات طب کار

Occupational Medicine Research Center

آدرس: ستارخان، خیابان نیایش، بیمارستان حضرت رسول اکرم(ص)
تلفن: ۸۶۷۰۳۱۷۱

پست الکترونیک: omrc@iums.ac.ir

مرکز تحقیقات بیماری های گوارش و کبد

Gastrointestinal and liver Diseases Research Center

آدرس: میدان ولیعصر، خیابان کریمخان، خیابان به آفرین، بیمارستان فیروزگر

تلفن: ۸۸۹۳۷۳۸۳

پست الکترونیک: gildrc@iums.ac.ir

مرکز تحقیقات توانبخشی

Rehabilitation Research Center

آدرس: میرداماد، میدان مادر، خیابان شهید شاه نظری، خیابان نظام، دانشکده علوم توانبخشی

تلفن: ۲۲۲۲۹۰۸۶

پست الکترونیک: rrc@iums.ac.ir

مرکز تحقیقات سوختگی

Burn Research Center

آدرس: خیابان ولیعصر، بالاتر از میدان ونک، خیابان شهید یاسمی، بیمارستان مطهری

تلفن: ۸۸۸۸۴۲۷۵

پست الکترونیکburncenter.iran@gmail.com

مرکز تحقیقات بهداشت کار

Occupational Health Research Center

آدرسبزرگراه شهید همت، بین بزرگراه های شیخ فضل اله نوری و شهید چمران، دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشکده بهداشت

تلفن: ۸۶۷۰۴۶۳۸

پست الکترونیک:  ohrciums.ac.ir

مرکز تحقیقات آموزش علوم پزشکی

Center for Educational Research in medical sciences

آدرس: بزرگراه شهید همت، بین بزرگراه های شیخ فضل اله نوری و شهید چمران، دانشکده پزشکی طبقه دوم، اتاق ۲۵۳

تلفن: ۸۶۷۰۳۳۰۴

پست الکترونیک: cerms@iums.ac.ir

مرکز تحقیقات قلب و عروق شهید رجایی

Rajaie Cardiovascular Medical & Research Center

آدرس: خیابان ولیعصر، تقاطع نیایش، مرکز آموزشی تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی

تلفن: ۲۳۹۲۲۳۴۰ 

مرکز تحقیقات اکوکاردیوگرافی

Echocardiography Research Center

آدرس: خیابان ولیعصر، تقاطع نیایش، مرکز آموزشی تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی

تلفن: ۲۳۹۲۲۱۴۵

پست الکترونیک: echo.researchcenter@gmail.com

مرکز تحقیقات بیماری های دریچه ای قلب

Heart Valve Disease Research Center

آدرس: خیابان ولیعصر، تقاطع نیایش، مرکز آموزشی تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی

تلفن: ۲۳۹۲۲۱۹۳

پست الکترونیک: hvdrc@rhc.ac.ir

مرکز تحقیقات الکتروفیزیولوژی قلب

Cardiac Electrophysiology Research Center

آدرس: خیابان ولیعصر، تقاطع نیایش، مرکز آموزشی تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی

تلفن: ۲۳۹۲۲۷۸۲

پست الکترونیک: echo.researchcenter@gmail.com

مرکز تحقیقات کاردیوانکولوژی 

Cardio-oncology Research Center 

آدرس: خیابان ولیعصر، تقاطع نیایش، مرکز آموزشی تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی

تلفن23923161

 پست الکترونیکcardio-oncology.research.center@gmail.com

مرکز تحقیقات کاردیوژنتیک

Cardiogenetic Research Center
آدرس
خیابان ولیعصر، تقاطع نیایش، مرکز آموزشی تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی
تلفن
23923033

پست الکترونیک: cardiogenetic.rc@gmail.com

مرکز تحقیقات کولورکتال

 Colorectal Research Center

آدرس: ستارخان، خیابان نیایش، بیمارستان حضرت رسول اکرم(ص)، طبقه هفتم

تلفن: ۶۶۵۵۴۷۹۰

پست الکترونیک:  crrc.iums@gmail.com

مرکز تحقیقات بازسازی استخوان و مفاصل 

 Bone & Joint Reconstruction Research Center

آدرس: میدان شهدا، خیابان مجاهدین اسلام، روبروی پمپ بنزین

تلفن: ۳۳۵۴۲۰۴۱

پست الکترونیکbjrciums.ac.ir

مرکز تحقیقات درد

   Pain Research Center

آدرس: ستارخان، خیابان نیایش، بیمارستان حضرت رسول اکرم(ص)، ساختمان شماره ۲، طبقه ۴، کلینیک درد

تلفن: ۶۶۵۱۵۷۵۸

پست الکترونیک: Pain.Research.Center@gmail.com

مرکز تحقیقات تکنولوژی بهداشت محیط 

 Research Center for Environmental Health Technology

آدرس: بزرگراه شهید همت، بین بزرگراه های شیخ فضل اله نوری و شهید چمران، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران

تلفن: ۶۶۷۰۹۰۸۳

پست الکترونیک: ehtrc@iums.ac.ir

مرکز تحقیقات بیماری های عصبی، عضلانی و اسکلتی
Neuromusculoskeletal Research Center

آدرس: ابتدای خیابان کریم خان زند- خیابان به آفرین- بیمارستان فیروزگر- بخش طب فیزیکی و توانبخشی

تلفن:۸۲۱۴۱۶۱۲

پست الکترونیک nmsrc iums.ac.ir

مرکز تحقیقات بیماری های زنان
Endometriosis Research Center

آدرس: خیابان ستارخان ،‌خیابان نیایش،‌بیمارستان رسول اکرم (ص)، ساختمان شماره ۲، طبقه سوم، بخش زنان،‌بیماری های زنان و آندومتریوز

تلفن: ۶۶۵۰۹۲۸۳ 

پست الکترونیک: info.erc.iums@gmail.com

مرکز تحقیقات بیولوژی پرتو

Radiation  Biology Research Center 

آدرس: بزرگراه شهید همت، بین بزرگراههای شیخ فضل الله نوری و شهید جمران، دانشکده پیراپزشکی روبروی گروه علوم پرتویی

تلفن: ۸۶۷۰۴۶۴۵

پست الکترونیکrbrciums.ac.ir

مرکز تحقیقات علوم اعصاب 

Neuroscience Research Center 

آدرس: بزرگراه همت، مابین بزرگراه شیخ فضل الله و چمران، دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشکده پیراپزشکی، طبقه اول

تلفن: ۸۶۷۰۴653

پست الکترونیک: nrc.iums@iums.ac.ir

مرکز تحقیقات سوانح و مصدومیت 

Truma and Injury Research Center

آدرس: خیابان ستارخان، خیابان نیایش، مجتمع آموزشی درمانی پژوهشی حضرت رسول اکرم (ص)

تلفن: ۶۶۵۳۹۲۳۳

پست الکترونیک: tirc.iums@gmail.com

مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی میکروبی
Microbial Biotechnology Research Center

آدرس: بزرگراه همت، مابین بزرگراه شیخ فضل الله و چمران، دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشکده پزشکی 

تلفن: ۸۶۷۰۳۲۷۳ - ۸۸۰۵۸۶۴۹
پست الکترونیک
mbrciums.ac.ir

مرکز تحقیقات ارتقاء سلامت

Health Promotion Research Center

آدرس:  بزرگراه همت، بین بزرگراه چمران و شیخ فضل الله نوری،دانشگاه علوم پزشکی ایران.دانشکده بهداشت، مرکز تحقیقات ارتقاء سلامت

تلفن 86704757

پست الکترونیکhprc@iums.ac.ir

مرکز تحقیقات سلامت معنوی
Spiritual health Research Center

آدرس: خیابان ستارخان، خیابان نیایش، خیابان شهید منصوری، پلاک ۱، دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان   

تلفن: ۶۶۵۵۱۶۵۳ 
پست الکترونیک: spritualhrciums.ac.ir

مرکز تحقیقات ریز فناوری در پزشکی
Fine-tech in Medicine Research Center

آدرس: 
بزرگراه همت، مابین بزرگراه شیخ فضل الله و چمران، دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشکده پزشکی
تلفن: 
۸۶۷۰۴۵۷۰
پست الکترونیک: 
ftm@iums.ac.ir

مرکز تحقیقات سلول های بنیادی و طب بازساختی
Stem Cell and Regenerative Medicine Research Center

آدرس: 
خیابان ولیعصر، بالاتر از میرداماد، خیابان رشید یاسمی روبروی خاتم الانبیاء، مرکز آموزشی درمانی(سوانح سوختگی) شهید مطهری
تلفن: 
86083674

پست الکترونیکscrm@iums.ac.ir

مرکز تحقیقات آلودگی هوا
Air Pollution Research Center

آدرس: بزرگراه همت، مابین بزرگراه شیخ فضل الله و چمران، دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشکده بهداشت  

تلفن: ۸۶۷۰۴۶۳۱ 
پست الکترونیکaprciums.ac.ir

مرکز تحقیقات واکسن

Vaccine Research Center

آدرس: تهران، بزرگراه شهید همت، جنب برج میلاد، دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشکده پزشکی

تلفن: 86703072

پست الکترونیکvrc@iums.ac.ir , vrc.iums@gmail.com  

مرکز تحقیقات سلامت روان سالمندی

Geriatric Mental Health Research Center

آدرس: خیابان ستارخان، خیابان نیایش، خیابان شهید منصوری، دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان  
تلفن: 66554510

پست الکترونیک: 

 

مرکز تحقیقات علوم و تکنولوژی باروری

Reproductive Sciences and Technology Research Center

آدرس:   
تلفن: 88622689

پست الکترونیک: rstrc.iums@gmail.com

مرکز تحقیقات روش‌های پیشرفته و کم‌تهاجمی پزشکی پارس (خصوصی)

Pars Advanced and Minimally Invasive Medical Manners Research Center

آدرس: تهران، بلوار کشاورز، خیابان شهید عبداله زاده، خیابان رستاک، پلاک 10، طبقه دوم
تلفن: 88952035

پست الکترونیک: pamimrc@iums.ac.ir

 

Template settings