وضعیت نام واحد آدرس شماره تماس
مصوب واحد توسعه تحقیقات بالینی حضرت رسول اکرم(ص) خیابان ستارخان، خیابان نیایش، نبش خیابان مقصودی  ۶۶۵۵۴۷۸۵
واحد توسعه تحقیقات بالینی فیروزگر خیابان کریمخان زند، خیابان به آفرین ۸۲۱۴۱۷۹۵
واحد توسعه تحقیقات بالینی شهید اکبرآبادی خیابان مولوی، ایستگاه باغ فردوس ۵۵۶۳۲۲۷۷
واحد توسعه تحقیقات بالینی حضرت علی اصغر(ع) بزرگراه آیت ا.. مدرس -خیابان شهید وحید دستگردی (ظفر سابق) ۲۳۰۴۶۲۵۳
واحد توسعه تحقیقات بالینی فیروزآبادی  خیابان فدائیان اسلام، نرسیده به میدان شهر ری، بیمارستان فیروزآبادی، ساختمان اداری، طبقه اول ۴۰۵۵۶۴۰۸
غیرمصوب واحد توسعه تحقیقات بالینی هاشمی نژاد خیابان ولیعصر(عج)، بالاتر از میدان ونک، کوچه شهید والی نژاد    ۸۸۶۴۴۴۸۶
واحد توسعه تحقیقات بالینی شهید رجایی خیابان ولی عصر(عج)، جنب پارک ملت، نبش خیابان نیایش ۲۳۹۲۲۳۴۰
  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
Template settings