دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
 • صفحه اصلی
 • مراکز تحقیقاتی
 • واحدهای توسعه تحقیقات بالینی
 • آزمایشگاههای تحقیقاتی
 • معرفی پرسنلمصوب
غیر مصوب

img_yw_news
شنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۹

فراخوان جذب پزشک پژوهشگر

..

ادامه...

img_yw_news
یکشنبه ۱ تیر ۱۳۹۹

سومین جلسه شورایعالی مرکز تحقیقات مقاومتهای میکروبی با حضور ریاست محترم دانشگاه

..

ادامه...

img_yw_news
یکشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۸

شورایعالی مرکز تحقیقات علوم دارویی رازی

..

ادامه...

img_yw_news
یکشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۸

شورایعالی مرکز تحقیقات طب کار

..

ادامه...

img_yw_news
یکشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۸

شورایعالی مرکز تحقیقات ریزفناوری در پزشکی

..

ادامه...

معرفی

به منظور تقویت پژوهش در دانشگاه از طریق برقراری ارتباط مستمر با مراکز تحقیقاتی تحت پوشش دانشگاه و حمایت و تسهیل تاسیس مراکز تحقیقاتی جدید در راستای اولویتهای پژوهشی دانشگاه و همچنین ایجاد هماهنگی میان مراکز تحقیقاتی مصوب با ارائه راهکارهای لازم به موسسین مراکز جدید، پی گیری نیازهای مراکز، برگزاری منظم جلسات شورای مراکز تحقیقاتی و جهت رفع نیازهای بهداشتی درمانی کشور و همچنین همکاری بین آنها، راه‌اندازی این دفتر جهت تحقق یکی از اهداف کلان در حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه ضرورت یافت.از آنجائیکه ارزشیابی سالیانه فعالیت‌های پژوهشی مراکز تحقیقاتی دانشگاه در دستور کار معاونت پژوهشی قرار گرفته است،مدیریت فرآیند فوق، جمع‌آوری و ارسال مدرک به معاونت تحقیقات و فناوری در دستور کار این دفتر می‌باشد.

با توجه به اینکه نزدیک به نیمی از مراکز تحقیقاتی دانشگاه از خدمات آزمایشگاهی در داخل مرکز برخوردارند لذا این دفتر در نظر دارد با رسیدگی به مشکلات مربوط به امور مدیریتی، فنی، پرسنلی، تجهیزاتی و ایمنی آزمایشگاههای مراکز و بررسی مستندات مربوط به پایشهای دوره ای مطابق چک لیست های تعریف شده گامی در جهت ارتقاء کیفی خدمات آزمایشگاهی آن مرکز بردارد

در بیمارستانهایی که فاقد مرکز تحقیقاتی در حوزه بالینی خاص می باشند، مرکزی به نام مرکز توسعه بالینی، با راه اندازی شورای پژوهشی جهت بررسی طرحهای پژوهشی آن عده از محققین و همچنین فعالیتهای اپیدمیولوژیکی در آن مرکز، توانسته است تا حدی نیاز پژوهشی آنان را برآورده سازد

یکی دیگر از اقدامات این دفتر برگزاری دوره دکتری تخصصی پژوهشی می باشد که از سال ۱۳۸۹ تاکنون اقدام به پذیرش دانشجو در این مقطع نموده است. هدف از ایجاد دوره دکتری تخصصی پژوهشی، تربیت افرادی است که ضمن احاطه یافتن به علوم مرتبط در زمینه ای خاص و آشنا شدن با روش های پیشرفته تحقیق و دستیابی به جدیدترین مبانی پژوهشی بتوانند ضمن فراهم آوردن بستری جهت حل مشکلات مبتلا به جامعه و در دست گرفتن رهبری پژوهش، با نوآوری در زمینه ارتقاء و توسعه روش های نوین و پل زدن بین علوم پایه و کاربردی با هدف ارتقاء سلامت، گامی در جهت خودکفایی کشور و توسعه پایدار و گسترش مرزهای دانش و ارتقاء علمی مراکز تحقیقاتی و دانشگاه ها و احیاء روحیه خودباوری برای دستیابی به تازه های جهان دانش بردارند

 • سرکار خانم درشیب نیا: مسئول دفتر 86702520
 • سرکار خانم افسری: 86702541
 • سرکار خانم یزدانفر: 86702519
 • سرکار خانم شجاعی فر: 86702515
 • سرکار خانم دکتر هویدامنش: 86702517
 • سرکار خانم شیدا کیانی: 86702531
 • سرکار خانم اقبال: 86702526
 • آدرس الکترونیکی: research.rcco@iums.ac.ir
  دورنگار:  86702515
   آدرس پستی: بزرگراه شهید همت، بین بزرگراه های شهید چمران و شهید شیخ فضل الله نوری، دانشگاه علوم پزشکی ایران، ستاد مرکزی، طبقه پنجم، اتاق 519
 • تماس با ما
 • تماس با ما
 • تماس با ما
 • تماس با ما

متن

متن

متن

متن