دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • صفحه اصلی
  • مراکز تحقیقاتی
  • واحدهای توسعه تحقیقات بالینی
  • آزمایشگاههای تحقیقاتی
  • معرفی پرسنلمصوب
غیر مصوب

فرم مشاوره واحد توسعه تحقیقات بالینی


کد رهگیرى این فرم: P515-F512-U0-N401895          
[ چاپ فرم ]

موارد الزامی با علامت ستاره (*) مشخص شده‌اند.
نام واحد توسعه تحقیقات بالینی
نام گیرنده خدمات مشاوره ای
رشته تحصیلی مشاوره گیرنده
شماره تماس
پست الکترونیکی
مورد مشاوره
طرح تحقیقاتی
پایان نامه
وضعیت مشاوره گیرنده
هیئت علمی
غیر هیئت علمی
تاریخ مشاوره

تاریخ شمسى:

موضوع مشاوره
مشاوره اپیدمیولوژی و متدولوژی
مشاوره آماری و آنالیز داده
جمع آوری اطلاعات
امور کامپیوتری
نگارش مقاله
ویرایش مقاله
ترجمه متون
سابمیت مقاله
پروپوزال نویسی
سایر
در صورتی که گزینه سایر را علامت زده اید موضوع مشاوره را بنویسید
نام مشاوره دهنده