دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • صفحه اصلی
  • مراکز تحقیقاتی
  • واحدهای توسعه تحقیقات بالینی
  • آزمایشگاههای تحقیقاتی
  • معرفی پرسنلمصوب
غیر مصوب

مراکز تحقیقاتی

 | تاریخ ارسال: 1396/3/1 | 

پژوهشکده ایمونولوژی و بیماریهای عفونی

Institute of Immunology & Infectious disease

مرکز تحقیقات ایمونولوژی

Immunology Research Center

آدرس: خیابان ستارخان، خیابان نیایش، مجتمع آموزشی پژوهشی درمانی حضرت رسول اکرم(ص)،ساختمان شماره 3، طبقه سوم 

تلفن64352659 :

پست الکترونیک imresearch.centeriums.ac.ir:

مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی اطفال

Pediatric Infectious Diseases Research Center 

آدرس: خیابان ستارخان، خیابان نیایش، مجتمع آموزشی پژوهشی درمانی حضرت رسول اکرم(ص)،ساختمان شماره 3، طبقه سوم 

تلفن: 64352136 

مرکز تحقیقات مقاومتهای میکروبی

Anti-microbial Resistance Research Center

آدرس: خیابان ستارخان، خیابان نیایش، مجتمع آموزشی پژوهشی درمانی حضرت رسول اکرم(ص)،ساختمان شماره 3، طبقه سوم 

 تلفن: 64352397
 


پژوهشکده غدد درون ریز و متابولیسم

Institute of Endocrinology & Metabolism

مرکز تحقیقات غدد درون ریز و متابولیسم

 Endocrinology and Metabolism Research Center

آدرس: میدان ولیعصر، خیابان کریمخان زند، خیابان به آفرین، خیابان ولدی، کوچه فیروزگر، جنب اورژانس بیمارستان فیروزگر، طبقه سوم

تلفن: 88945172

پست الکترونیک iemiums.ac.ir:

مرکز تحقیقات پیشگیری از بیماریهای قلب و عروق

Research center for prevention of cardiovascular disease

آدرس: میدان ولیعصر، خیابان کریمخان، خیابان به آفرین، بیمارستان فیروزگر، طبقه چهارم

تلفن:  86036064

مرکز تحقیقات رشد و نمو کودکان 

 Grow and Development of children Research Center

آدرس: میدان ولیعصر، خیابان کریمخان، خیابان به آفرین، بیمارستان فیروزگر، طبقه چهارم

تلفن: 86036064
 


پژوهشکده  سلامت حواس پنج گانه

Institute of Five Senses

مرکز تحقیقات گوش، گلو، بینی و سر و گردن

ENT and Head & Neck Research Center

آدرس: میدان توحید، خیابان ستارخان، بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص)

تلفن: 66552828

مرکز تحقیقات چشم

  Eye Research Center

آدرس: میدان توحید، خیابان ستارخان، بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص)

تلفن: 66558811

مرکز تحقیقات قاعده جمجمه

Skull Base Research Center 

آدرس: میدان توحید، خیابان ستارخان، بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص)، طبقه دوم

تلفن: 66504294
 


پژوهشکده  پیشگیری از آسیب های اجتماعی
 
مرکز تحقیقات طب پیشگیری و سلامت جمعیت
Preventive Medicine and Public Health Research Center 
آدرس: بزرگراه شهید همت، بین بزرگراه های شیخ فضل اله نوری و شهید چمران، دانشکده پزشکی 
تلفن: 86703461
 پست الکترونیک: pmph iums.ac.ir 
مرکز تحقیقات بهداشت روان
Mental Health Research Center
 آدرس: خیابان ستارخان، خیابان نیایش، خیابان شهید منصوری، پلاک 2، انستیتو روانپزشکی تهران، طبقه اول
تلفن: 66506862
AWT IMAGE
مرکز تحقیقات اعتیاد و رفتار پرخطر
Addicition & Highrisk Behaviors Research Center
آدرس: کیلومتر 7 جاده مخصوص کرج، قبل از کمربندی آزادگان، فرعی جنب پمپ بنزین، پشت پارکینگ شهید تندگویان
تلفن: 44503395
 
پژوهشکده  مدیریت سلامت
 
مرکز تحقیقات مدیریت بیمارستانی
Hospital Management Research Center
آدرس: خیابان ولی عصر، بالاتر از میدان ونک، خیابان شهید والی نژاد، بیمارستان هاشمی نژاد
تلفن: 88116300
 
AWT IMAGE
مرکز تحقیقات علوم مدیریت و اقتصاد سلامت
 Health Management and Economics Research Center
آدرس: خیابان ولیعصر، خیابان رشید یاسمی، پلاک 6، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
تلفن: 88671615
 پست الکترونیک:  hmeiums.ac.ir
 
AWT IMAGE
مرکز تحقیقات مدیریت اورژانس 
 Emergency Management Research Center
آدرس: ستارخان، خیابان نیایش، بیمارستان حضرت رسول اکرم(ص)،بخش اورژانس
تلفن:  66539860
 
AWT IMAGE

موسسه مطالعات تاریخ پزشکی، طب اسلامی و مکمل

Research Institute for Islamic & Complementary Medicine

آدرس: خیابان جمهوری اسلامی، خیابان لاله زار شمالی، کوچه پیرنیا، پلاک 9

تلفن: 55639666

 پست الکترونیک: imhicmriums.ac.ir 
 


AWT IMAGE

مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی

 Cellular and Molecular Research Center

آدرس: بزرگراه شهید همت، بین بزرگراه های شیخ فضل اله نوری و شهید چمران، دانشکده پیراپزشکی 

تلفن: 88622578 داخلی 4720 
 


AWT IMAGE

مرکز تحقیقات علوم دارویی 

 Razi Drug Research Center

آدرس: بزرگراه شهید همت، بین بزرگراه شهید همت، بین بزرگراه های شیخ فضل اله نوری و شهید چمران، دانشکده پزشکی 

تلفن: 86703118

 پست الکترونیک: rdrc.contactiums.ac.ir
 


مرکز تحقیقات فیزیولوژی

Physiology Research Center

آدرس: بزرگراه شهید همت، بین بزرگراه های شیخ فضل اله نوری و شهید چمران، دانشکده پزشکی 

تلفن: 86704771
 


مرکز تحقیقات آسیب شناسی سرطان

Oncopathology Research Center

آدرس: بزرگراه شهید همت، بین بزرگراه های شیخ فضل اله نوری و شهید چمران، دانشکده پزشکی، طبقه اول 

 تلفن: 86703212
 


مرکز تحقیقات جراحی کم تهاجمی

Minimally Invasive Surgery Research Center

آدرس: خیابان ستارخان، خیابان نیایش، خیابان شهید منصوری، ضلع جنوبی بیمارستان رسول (ص)، مرکز آموزش جراحی های درون بینی

تلفن: 66555447
 


AWT IMAGE

مرکز تحقیقات طب کار

Occupational Medicine Research Center

آدرس: ستارخان، خیابان نیایش، بیمارستان حضرت رسول اکرم(ص)
تلفن: 86703171

 


AWT IMAGE

مرکز تحقیقات بیماریهای گوارش و کبد

Gastrointestinal and liver Diseases Research Center

آدرس: میدان ولیعصر، خیابان کریمخان، خیابان به آفرین، بیمارستان فیروزگر

تلفن: 88937383
 


AWT IMAGE

مرکز تحقیقات توانبخشی

 Rehabilitation Research Center

آدرس: میرداماد، میدان مادر، خیابان شهید شاه نظری، خیابان نظام، دانشکده علوم توانبخشی

تلفن: 22229086
 


AWT IMAGE

مرکز تحقیقات سوختگی

 Burn Research Center

آدرس: خیابان ولیعصر، بالاتر از میدان ونک، خیابان شهید یاسمی، بیمارستان مطهری

تلفن: 88884275 
 


AWT IMAGE

مرکز تحقیقات مراقبتهای پرستاری

Nursing Care Research Center 

آدرس: خیابان ولیعصر، بالاتر از میدان ونک، خیابان شهید یاسمی، روبروی بیمارستان خاتم الانبیا

تلفن: 88671613

 پست الکترونیک: ncrciums.ac.ir
 


AWT IMAGE

مرکز تحقیقات بهداشت کار

Occupational Health Research Center

آدرس: بزرگراه شهید همت، بین بزرگراه های شیخ فضل اله نوری و شهید چمران، دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشکده بهداشت

تلفن: 86704638

 پست الکترونیک ohrciums.ac.ir
 


AWT IMAGE

مرکز تحقیقات آموزش علوم پزشکی

Center for Educational Research in medical sciences

آدرسبزرگراه شهید همت، بین بزرگراه های شیخ فضل اله نوری و شهید چمران، دانشکده پزشکی طبقه دوم، اتاق 253

تلفن: 86703304
 


AWT IMAGE

مرکز تحقیقات قلب و عروق شهید رجایی

Rajaie Cardiovascular Medical & Research Center

آدرس: خیابان ولیعصر، تقاطع نیایش، مرکز آموزشی تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی

تلفن: 23922340
 


مرکز تحقیقات اکوکاردیوگرافی

Echocardiography Research Center

آدرس: خیابان ولیعصر، تقاطع نیایش، مرکز آموزشی تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی

تلفن: 23922145
 


مرکز تحقیقات بیماریهای دریچه ای قلب

Heart Valve Disease Research Center

آدرس: خیابان ولیعصر، تقاطع نیایش، مرکز آموزشی تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی

تلفن: 23922193
 


مرکز تحقیقات الکتروفیزیولوژی قلب

Cardiac Electrophysiology Research Center

آدرس: خیابان ولیعصر، تقاطع نیایش، مرکز آموزشی تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی

تلفن: 23922782
 


مرکز تحقیقات مداخلات قلبی عروقی

Cardiovascular Intervention Research Center

آدرس: خیابان ولیعصر، تقاطع نیایش، مرکز آموزشی تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی

تلفن: 23922782
 


مرکز تحقیقات کولورکتال

 Colorectal Research Center 

آدرس: ستارخان، خیابان نیایش، بیمارستان حضرت رسول اکرم(ص)، طبقه هفتم

تلفن: 66554790
 


AWT IMAGE

مرکز تحقیقات بازسازی استخوان و مفاصل 

 Bone & Joint Reconstruction Research Center

آدرس: میدان شهدا، خیابان مجاهدین اسلام، روبروی پمپ بنزین

تلفن: 33542041

پست الکترونیکbjrciums.ac.ir


AWT IMAGE

مرکز تحقیقات درد 

   Pain Research Center 

آدرس: ستارخان، خیابان نیایش، بیمارستان حضرت رسول اکرم(ص)، ساختمان شماره 2، طبقه 4، کلینیک درد

تلفن:  66515758
 


AWT IMAGE

مرکز تحقیقات تکنولوژی بهداشت محیط 

 Research Center for Environmental Health Technology

آدرس: بزرگراه شهید همت، بین بزرگراه های شیخ فضل اله نوری و شهید چمران، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران

تلفن:  66709083
 


AWT IMAGE
مرکز تحقیقات بیماریهای عصبی، عضلانی و اسکلتی
Neuromusculoskeletal Research Center

آدرس: ابتدای خیابان کریم خان زند- خیابان به آفرین- بیمارستان فیروزگر- بخش طب فیزیکی و توانبخشی

تلفن:82141612

پست الکترونیک: nmsrc iums.ac.ir
 


مرکز تحقیقات بیماریهای زنان (اندومتریوزیس)
Endometriosis Research Center

 آدرس: خیابان ستارخان ،‌خیابان نیایش،‌بیمارستان رسول اکرم (ص)، ساختمان شماره 2، طبقه سوم، بخش زنان،‌بیماری های زنان و آندومتریوز

تلفن: 66509283 
 


AWT IMAGE
مرکز تحقیقات بیولوژی پرتو

Radiat Ion Biology Research Center 

آدرس: بزرگراه شهید همت، بین بزرگراههای شیخ فضل الله نوری و شهید جمران، دانشکده پیراپزشکی روبروی گروه علوم پرتویی

تلفن: 86704645

پست الکترونیک:rbrciums.ac.ir
 


مرکز تحقیقات علوم اعصاب 

Neuroscience Research Center 

آدرس: بزرگراه همت، مابین بزرگراه شیخ فضل الله و چمران، دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشکده پیراپزشکی، طبقه اول

تلفن: 86704529
 


 

AWT IMAGE
مرکز تحقیقات سوانح و مصدومیت 

Truma and Injury Research Center

آدرس: خیابان ستارخان، خیابان نیایش، مجتمع آموزشی درمانی پژوهشی حضرت رسول اکرم (ص)

تلفن: 66539233
 


مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی میکروبی
Microbial Biotechnology Research Center

آدرس بزرگراه همت، مابین بزرگراه شیخ فضل الله و چمران، دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشکده پزشکی :
تلفن: 86703273 - 88058649
پست الکترونیک:
mbrciums.ac.ir


مرکز تحقیقات آلودگی هوا
Air Pollution Research Center

آدرس: بزرگراه همت، مابین بزرگراه شیخ فضل الله و چمران، دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشکده بهداشت  

تلفن: 86704631 
پست الکترونیک:
aprciums.ac.ir

 

مرکز تحقیقات ارتقاء سلامت

آدرس:

تلفن

 


AWT IMAGE

مرکز تحقیقات سلامت معنوی
Spiritual health Research Center

آدرس: خیابان ستارخان، خیابان نیایش، خیابان شهید منصوری، پلاک 1، دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان   

تلفن: 66551653 
پست الکترونیک:
spritualhrciums.ac.ir

 


مرکز تحقیقات ریزفناوری در پزشکی
Fine-tech in Medicine Research Center

آدرس: بزرگراه همت، مابین بزرگراه شیخ فضل الله و چمران، دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشکده پزشکی 
تلفن: 86704570
پست الکترونیک: 

 
AWT IMAGE

  

دفعات مشاهده: 27861 بار   |   دفعات چاپ: 606 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر