دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • صفحه اصلی
  • مراکز تحقیقاتی
  • واحدهای توسعه تحقیقات بالینی
  • آزمایشگاههای تحقیقاتی
  • معرفی پرسنل
  • هیئت علمی پژوهشیمصوب
غیر مصوب

ارزشیابی مراکز تحقیقات

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

AWT IMAGEراهنمای آئین نامه ارزشیابی فعالیت های پژوهشی دانشگاه های علوم پزشکی
AWT IMAGEراهنمای ارزشیابی عملکرد فعالیت های پژوهشی دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی کشور سال 1397- محور ساختار
AWT IMAGEراهنمای ارزشیابی عملکرد فعالیت های پژوهشی دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی کشور سال 1397- محور تولید علم
AWT IMAGEراهنمای ارزشیابی فعالیتهای پژوهشی مراکز تحقیقات علوم پزشکی کشور در سال 1397
AWT IMAGE راهنمای آئین نامه ارزشیابی فعالیت های پژوهشی مراکز تحقیقاتی
AWT IMAGE  فرم های ارزشیابی فعالیت های پزوهشی دانشگاه های علوم پزشکی
AWT IMAGE
 نتایج رتبه بندی در ارزشیابی فعالیتهای پژوهشی مراکز تحقیقاتی در سال 1396
 
AWT IMAGEنتایج رتبه بندی در ارشیابی فعالیتهای پژوهشی مراکز تحقیقاتی در دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال 1396
AWT IMAGEنتایج رتبه بندی در ارزشیابی فعالیتهای پژوهشی دانشگاههای علوم پزشکی کشور در سال 1396

AWT IMAGEامتیاز ارزشیابی و نمره Z سال 1396 مراکز تحقیقات
AWT IMAGE راهنمای ثبت شناسه ORCID
AWT IMAGE راهنمای ثبت شناسه Researcher ID
AWT IMAGEدستورالعمل بارگذاری مستندات در سامانه ارزشیابی فناوری دانشگاه
AWT IMAGEرتبه بندی مراکز تحقیقات
AWT IMAGE آخرین اطلاعات مربوط به ISI Web of Science مجلات ایندکس شده در پایگاه Impact Factor 2017
AWT IMAGE لیست مجلات cite score براساس سال 2017 Q1
 AWT IMAGE  لیست مجلات cite score براساس سال 2018 Q1
AWT IMAGE لیست مجلات Q1


 AWT IMAGEایندکس مجلات

      -  Imact - factors - list 2013
 

      -  Imact - factors - list 2014
 

      -  Imact - factors - list 2015 parsian journal
 

      -  Imact - factors - list 2015

      - emerging sources citation index - journal list 


دفعات مشاهده: 4641 بار   |   دفعات چاپ: 199 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر