دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • صفحه اصلی
  • مراکز تحقیقاتی
  • واحدهای توسعه تحقیقات بالینی
  • آزمایشگاههای تحقیقاتی
  • معرفی پرسنلمصوب
غیر مصوب

فراخوان جذب پزشک پژوهشگر

 | تاریخ ارسال: 1399/5/11 | 
با توجه به اینکه فراخوان پذیرش دانشجو در مقطع پزشک پژوهشگر توسط وزارت متبوع برگزار می گردد، لذا مراکز تحقیقاتی که متقاضی مجوز مذکور می باشند به  منوی برنامه پزشک پژوهشگر مراجعه نموده و پس از مطالعه آیین نامه در صورت واجد شرایط بودن، نسبت به تکمیل و ارسال مدارک لازم به این واحد اقدام نمایند.
 

دفعات مشاهده: 336 بار   |   دفعات چاپ: 12 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

سومین جلسه شورایعالی مرکز تحقیقات مقاومتهای میکروبی با حضور ریاست محترم دانشگاه

 | تاریخ ارسال: 1399/4/1 | 
سومین جلسه شورایعالی مرکز تحقیقات مقاومتهای میکروبی در روز شنبه مورخ 31/03/99 با حضور دکتر کوهپایه زاده ریاست محترم دانشگاه، دکتر سید عباس متولیان معاون تحقیقات و فناوری، دکتر بابک عشرتی معاون بهداشت دانشگاه، دکتر مهرداد افتخار اردبیلی مدیر هماهنگی مراکز تحقیقاتی و اعضای شورایعالی مرکز تحقیقات در محل ساختمان ستاد مرکزی دانشگاه، سالن شورا برگزار شد. 
به گزارش روابط عمومی معاونت تحقیقات و فناوری: در این جلسه معاون پژوهشی مرکز دکتر سارا مینائیان، گزارشی در خصوص فعالیت های پژوهشی از قبیل طرح های تحقیقاتی، مقالات چاپ شده، فعالیتهای آموزشی و واحدهای تحقیقاتی راه اندازی شده در مرکز ارائه کرد.
در ادامه دکتر کوهپایه زاده ریاست محترم دانشگاه تاکید بر ضرورت تعامل هر چه بیشتر گروههای آموزشی مربوطه با مرکز تحقیقات داشت، دکتر متولیان معاون تحقیقات و فناوری به پاس تلاشهای دکتر مجیدپور رییس مرکز تحقیقات مقاومتهای میکروبی از ایشان تقدیر و تشکر به عمل آوردند.
در ادامه، دکتر سارا مینائیان به مدت 3 سال به سمت ریاست مرکز تحقیقات مقاومتهای میکروبی منصوب شدند.


دفعات مشاهده: 510 بار   |   دفعات چاپ: 18 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

شورایعالی مرکز تحقیقات علوم دارویی رازی

 | تاریخ ارسال: 1398/10/29 | 
شورایعالی مرکز تحقیقات علوم دارویی رازی
سومین جلسه شورایعالی مرکز تحقیقات علوم دارویی رازی با حضور ریاست محترم دانشگاه، معاونین تحقیقات و فناوری و بهداشت، اعضای شورایعالی مرکز تحقیقات و مدیر هماهنگی مراکز تحقیقاتی در روز چهارشنبه مورخ 25/10/98 در محل ساختمان ستاد مرکزی دانشگاه، سالن شورا واقع در طبقه ششم برگزار گردید. در این جلسه ریاست محترم مرکز تحقیقات، گزارشی در خصوص فعالیت های این مرکز ارائه نمودند. در ادامه ضمن تشکر رئیس دانشگاه از فعالیتهای انجام شده توسط رئیس محترم مرکز، بر تعامل و همکاری هر چه بیشتر مرکز تحقیقات و گروه مربوطه در دانشکده، همچنین اعضای محترم هیئت علمی پیشکسوت عضو مرکز و همکاری بیشتر با دفتر ارتباط با صنعت و فناوری تاکید شد. در پایان به اتفاق آراء، سرکار خانم دکتر آسیه حسینی به مدت 2 سال دیگر در سمت ریاست مرکز تحقیقات ابقاء شدند.

دفعات مشاهده: 1057 بار   |   دفعات چاپ: 49 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

شورایعالی مرکز تحقیقات طب کار

 | تاریخ ارسال: 1398/10/29 | 
شورایعالی مرکز تحقیقات طب کار
 
سومین جلسه شورایعالی مرکز تحقیقات طب کار با حضور ریاست محترم دانشگاه، معاونین تحقیقات و فناوری و بهداشت، اعضای شورایعالی مرکز تحقیقات و مدیر هماهنگی مراکز تحقیقاتی در روز چهارشنبه مورخ 25/10/98 در محل ساختمان ستاد مرکزی دانشگاه، سالن شورا واقع در طبقه ششم برگزار گردید. در این جلسه ریاست محترم مرکز تحقیقات، گزارشی در خصوص فعالیت های این مرکز ارائه نمودند. در ادامه ضمن تشکر رئیس دانشگاه از فعالیتهای انجام شده توسط رئیس محترم مرکز، بر تعامل و همکاری مرکز تحقیقات با گروه مربوطه در دانشکده، ارتباط با صنعت و مجموعه معاونت بهداشتی دانشگاه به جهت ماهیت فعالیتهای پژوهشی مرکز تاکید شد. در پایان به اتفاق آراء، جناب آقای دکتر ماشاا... عقیلی نژاد به مدت 3 سال دیگر در سمت ریاست مرکز تحقیقات ابقاء شدند.

دفعات مشاهده: 929 بار   |   دفعات چاپ: 50 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

شورایعالی مرکز تحقیقات ریزفناوری در پزشکی

 | تاریخ ارسال: 1398/10/29 | 
شورایعالی مرکز تحقیقات ریزفناوری در پزشکی
 
اولین جلسه شورایعالی مرکز تحقیقات ریزفناروی در پزشکی با حضور ریاست محترم دانشگاه، معاونین تحقیقات و فناوری و بهداشت، اعضای شورایعالی مرکز تحقیقات و مدیر هماهنگی مراکز تحقیقاتی در روز چهارشنبه مورخ 25/10/98 در محل ساختمان ستاد مرکزی دانشگاه، سالن شورا واقع در طبقه ششم برگزار گردید. در این جلسه ریاست محترم مرکز تحقیقات، گزارشی در خصوص فعالیت های این مرکز ارائه نمودند. در ادامه ضمن تشکر رئیس محترم دانشگاه از فعالیتهای تحقیقاتی انجام شده در مدت زمان اندک از تاریخ اخذ مجوز از سوی وزارت بهداشت، در خصوص تعامل و همکاری بین مرکز تحقیقات و گروه مربوطه در دانشکده، به اتفاق آراء، سرکار خانم دکتر سمیده خوئی به مدت 3 سال به سمت ریاست مرکز تحقیقات منصوب شدند.

دفعات مشاهده: 936 بار   |   دفعات چاپ: 43 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر