دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • صفحه اصلی
  • مراکز تحقیقاتی
  • واحدهای توسعه تحقیقات بالینی
  • آزمایشگاههای تحقیقاتی
  • معرفی پرسنل
  • هیئت علمی پژوهشیمصوب
غیر مصوب

شورایعالی مرکز تحقیقات علوم دارویی رازی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ | 
شورایعالی مرکز تحقیقات علوم دارویی رازی
سومین جلسه شورایعالی مرکز تحقیقات علوم دارویی رازی با حضور ریاست محترم دانشگاه، معاونین تحقیقات و فناوری و بهداشت، اعضای شورایعالی مرکز تحقیقات و مدیر هماهنگی مراکز تحقیقاتی در روز چهارشنبه مورخ 25/10/98 در محل ساختمان ستاد مرکزی دانشگاه، سالن شورا واقع در طبقه ششم برگزار گردید. در این جلسه ریاست محترم مرکز تحقیقات، گزارشی در خصوص فعالیت های این مرکز ارائه نمودند. در ادامه ضمن تشکر رئیس دانشگاه از فعالیتهای انجام شده توسط رئیس محترم مرکز، بر تعامل و همکاری هر چه بیشتر مرکز تحقیقات و گروه مربوطه در دانشکده، همچنین اعضای محترم هیئت علمی پیشکسوت عضو مرکز و همکاری بیشتر با دفتر ارتباط با صنعت و فناوری تاکید شد. در پایان به اتفاق آراء، سرکار خانم دکتر آسیه حسینی به مدت 2 سال دیگر در سمت ریاست مرکز تحقیقات ابقاء شدند.

دفعات مشاهده: 384 بار   |   دفعات چاپ: 13 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

شورایعالی مرکز تحقیقات طب کار

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ | 
شورایعالی مرکز تحقیقات طب کار
 
سومین جلسه شورایعالی مرکز تحقیقات طب کار با حضور ریاست محترم دانشگاه، معاونین تحقیقات و فناوری و بهداشت، اعضای شورایعالی مرکز تحقیقات و مدیر هماهنگی مراکز تحقیقاتی در روز چهارشنبه مورخ 25/10/98 در محل ساختمان ستاد مرکزی دانشگاه، سالن شورا واقع در طبقه ششم برگزار گردید. در این جلسه ریاست محترم مرکز تحقیقات، گزارشی در خصوص فعالیت های این مرکز ارائه نمودند. در ادامه ضمن تشکر رئیس دانشگاه از فعالیتهای انجام شده توسط رئیس محترم مرکز، بر تعامل و همکاری مرکز تحقیقات با گروه مربوطه در دانشکده، ارتباط با صنعت و مجموعه معاونت بهداشتی دانشگاه به جهت ماهیت فعالیتهای پژوهشی مرکز تاکید شد. در پایان به اتفاق آراء، جناب آقای دکتر ماشاا... عقیلی نژاد به مدت 3 سال دیگر در سمت ریاست مرکز تحقیقات ابقاء شدند.

دفعات مشاهده: 362 بار   |   دفعات چاپ: 13 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

شورایعالی مرکز تحقیقات ریزفناوری در پزشکی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ | 
شورایعالی مرکز تحقیقات ریزفناوری در پزشکی
 
اولین جلسه شورایعالی مرکز تحقیقات ریزفناروی در پزشکی با حضور ریاست محترم دانشگاه، معاونین تحقیقات و فناوری و بهداشت، اعضای شورایعالی مرکز تحقیقات و مدیر هماهنگی مراکز تحقیقاتی در روز چهارشنبه مورخ 25/10/98 در محل ساختمان ستاد مرکزی دانشگاه، سالن شورا واقع در طبقه ششم برگزار گردید. در این جلسه ریاست محترم مرکز تحقیقات، گزارشی در خصوص فعالیت های این مرکز ارائه نمودند. در ادامه ضمن تشکر رئیس محترم دانشگاه از فعالیتهای تحقیقاتی انجام شده در مدت زمان اندک از تاریخ اخذ مجوز از سوی وزارت بهداشت، در خصوص تعامل و همکاری بین مرکز تحقیقات و گروه مربوطه در دانشکده، به اتفاق آراء، سرکار خانم دکتر سمیده خوئی به مدت 3 سال به سمت ریاست مرکز تحقیقات منصوب شدند.

دفعات مشاهده: 349 بار   |   دفعات چاپ: 12 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

هم اندیشی مسئولین برنامه پزشک پژوهشگر

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱۰/۴ | 

اجرای برنامه پزشک پژوهشگر از مهاجرت نخبگان می کاهد.

مسئول برنامه پزشک پژوهشگر وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی تاکید کرد اجرای برنامه اجرای برنامه پزشک پژوهشگر از مهاجرت نخبگان می کاهد. 

به گزارش روابط عمومی معاونت تحقیقات و فناوری دکتر حیدرزاده که در هم اندیشی مسئولین برنامه پزشک پژوهشگر سخن گفت ضمن تشویق و ترغیب و حمایت از این برنامه به بررسی مسائل این دستیاران پرداخت و راه کارهایی در خصوص رفع موانع موجود جهت بهبود برنامه پزشک پژوهشگر ارائه نمودند تا دانشجویان نخبه و استعداد درخشان که علاقمند به حوزه پژوهش می باشند ، بتوانند جذب این برنامه شوند و دانش آموختگان این حوزه با در دست گرفتن رهبری پژوهش و نوآوری و توسعه روشهای نوین پزشکی در دانشگاه ها و پل زدن بین علوم پایه و کاربردی گام مهمی در جهت خودکفایی کشور و حل مشکلات سلامت و توسعه مرزهای دانش و ارتقاء سطح کیفی دانشگاه بردارند.

این جلسه با حضور دکتر متولیان (معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه) ، دکتر افتخار (مدیر دفتر هماهنگی مراکز تحقیقاتی دانشگاه) ، دکتر مظاهری نژاد (معاون آموزشی دانشگاه) ، جمعی از اساتید و دانشجویان پزشک پژوهشگر اول دی ماه در ساختمان ستاد مرکزی دانشگاه برگزار گردید.


دفعات مشاهده: 505 بار   |   دفعات چاپ: 20 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

شورایعالی مرکز تحقیقات علوم اعصاب

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۹/۳۰ | 
شورایعالی مرکز تحقیقات علوم اعصاب

دومین جلسه شورایعالی مرکز تحقیقات علوم اعصاب با حضور ریاست محترم دانشگاه، معاونین تحقیقات و فناوری و بهداشت، اعضای شورایعالی مرکز تحقیقات و مدیر هماهنگی مراکز تحقیقاتی در روز چهارشنبه مورخ 27/9/98 در محل ساختمان ستاد مرکزی دانشگاه، سالن شورا واقع در طبقه ششم برگزار گردید. در این جلسه ریاست محترم مرکز تحقیقات، گزارشی در خصوص فعالیت های این مرکز ارائه نمودند. در ادامه ضمن تشکر رئیس دانشگاه از فعالیتهای انجام شده توسط رئیس محترم مرکز، با اکثریت آراء، جناب آقای دکتر سید بهنام الدین جامعی به مدت 3 سال دیگر در سمت ریاست مرکز تحقیقات ابقاء شدند.


دفعات مشاهده: 539 بار   |   دفعات چاپ: 24 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر