واحدهای توسعه تحقیقات بالینی به منظور ترغیب و توانمندسازی اعضای هیئت علمی و ارتقا کمی و کیفی مقالات پژوهشی  منتشر شده در بیمارستان‌های آموزشی تأسیس شده است. فعالیت های عمده این بخش از دفتر هماهنگی مراکز تحقیقاتی عبارتند از:

 

  1. امور مربوط به نیازسنجی بیمارستان های خصوصی و دولتی جهت تأسیس واحد در آن بیمارستان
  2. جمع آوری و بررسی مستندات مربوط به تأسیس واحدهای توسعه تحقیقات بالینی
  3. جمع آوری و بررسی مستندات ارزیابی سالانه و کشوری واحدها
  4. مدیریت جذب نیروی متدولوژیست جهت ارائه مشاوره به محققین

 

اسامی واحدهای توسعه تحقیقات بالینی بیمارستانهای آموزشی دانشگاه عبارتند از:

 

وضعیت نام واحد آدرس شماره تماس
مصوب واحد توسعه تحقیقات بالینی حضرت رسول اکرم(ص) خیابان ستارخان، خیابان نیایش، نبش خیابان مقصودی  ۶۶۵۵۴۷۸۵
واحد توسعه تحقیقات بالینی فیروزگر خیابان کریمخان زند، خیابان به آفرین ۸۲۱۴۱۷۹۵
واحد توسعه تحقیقات بالینی شهید اکبرآبادی خیابان مولوی، ایستگاه باغ فردوس ۵۵۶۳۲۲۷۷
واحد توسعه تحقیقات بالینی حضرت علی اصغر(ع) بزرگراه آیت ا.. مدرس -خیابان شهید وحید دستگردی (ظفر سابق) ۲۳۰۴۶۲۵۳
واحد توسعه تحقیقات بالینی فیروزآبادی  خیابان فدائیان اسلام، نرسیده به میدان شهر ری، بیمارستان فیروزآبادی، ساختمان اداری، طبقه اول ۴۰۵۵۶۴۰۸
غیرمصوب واحد توسعه تحقیقات بالینی هاشمی نژاد خیابان ولیعصر(عج)، بالاتر از میدان ونک، کوچه شهید والی نژاد    ۸۸۶۴۴۴۸۶
واحد توسعه تحقیقات بالینی شهید رجایی خیابان ولی عصر(عج)، جنب پارک ملت، نبش خیابان نیایش ۲۳۹۲۲۳۴۰

 

                                      

Template settings